Sabtu, Mac 20, 2010

CABARAN GLOBALISASI TERHADAP PERADABAN

Perkataan tamadun merangkumi tentang kebudayaan, kemajuaan, pembangunan, peradaban dan kemakmuran yang dicapai oleh sesuatu bangsa. Tamadun berasal daripada perkataan Arab madana, madinah, madaniyyah bermaksud Bandar yang terbina melalui proses urbanisasi. Kemakmuran yang diambil daripada perkataan umran dan istilah Peradaban yang merangkum maksud adab sopan dan tatasusila hidup yang baik serta keluhuran dan kehalusan budi. Gabungan ketiga-tiga istilah iaitu tamadun, kemakmuran dan peradaban memberi makna sebuah masyarakat yang membangun melalui proses urbanisasi dengan nilai-nilai, adab-adab dan tatasusila hidup serta berbudi luhur. Jika istilah tamadun dilihat menurut perspektif Islam ia merangkumi pembangunn spiritual dan material secara serentak dan sepadu. Kehidupan beragama menjadi ciri terpenting masyarakat bertamadun. Kepercayan kepada wujudnya kuasa ghaib menjadi pemangkin kepada kawalan kehidupan manusia. Keperca yaan kepada kuasa ghaib juga menunjukkan manusia berfikir tentang keperluan spiritual mereka yang menjadi unsur terpenting wujud tamadun. Kemunculan rumah-rumah ibadah sebagai titik tolak kepada lahirnya sesebuah tamadun.

Urbanisasi sebagai salah satu ciri-ciri tamadun, kerana Bandar biasanya menjadi pusat berkumpulnya masyarakat. Di situ juga wujudnya rumah ibadah, institusi pendidikan, pusat upacara keagamaan, istana, golongan bangsawan, ahli-ahli perniagaan, bazaar, pusat membeli belah dan sebagainya. Kewujudan berbagai institusi dan golongan manusia di pelbagai peringakat menjadikan sesebuah masyarakat tersebut menjadi bertambah maju dan hidup secara harmoni. Keadaan ini memperlihatkan munculnya pengkhususan bidang-bidang perkerjaan dan system politik yang teratur dan perkembangan ekonomi yang pesat dan bertambah maju.

Perkembangan sistem teknologi maklumat juga memainkan peranan penting dalam usaha membawa kemajuan sesebuah tamadun. Sistem tersebut berkembang bagitu pesat selari dengan perkembangan kemajuan dunia hari ini menunjukkan bahawa, tamadun amat memerlu kan kecanggihan system komunikasi bagi menghadapi era globalisasi, dunia tanpa sempadan.
Bagaimanapun kekuatan dan kestabilan politik dalam sesebuah negara amat berkait rapat dengan kebijaksanaan, kekuatan pertahanan dan keadilan para pemimpin dalam pemerintahan. Kewujudannyalah yang menentukan kelangsungan sesebuah tamadun.

Budaya globalisai atau dunia tanpa sempadan diperlukan dalam mengubah sinario pembangunan manusia sejagat demi meningkatkan tamadun kehidupan. Walau bagaimana pun kecanggihan sains dan teknologi akan melahirkan satu budaya yang akan bertententangan dengan pembangunan rohani para pengguna.

Sesuatu fenomena yang bercirikan kecanggihan teknologi mempunyai elemen-elemen yang melahirkan kesan negatif kepada pembangunan tamadun. Ini berlaku disebabkan hidangan-hidangan yang merosakkan system dan ciri-ciri tamadun kehidupan masyarakat mukmin yang sudah sedia ada. Masyarakat Malaysia terbentuk dalam berbagai suku bangsa, agama dan kepercayaan. Maka itu adalah menjadi kesukaran untuk mengawal dan mempertahankan kedaulatan Islam sebagai agama rasmi Malaysia dari dicemari oleh elemen-elemen yang meng- kufurkan kesucian beragama sebagai teras kehidupan bertamadun.

Globalisasi adalah satu peluang atau strategi masyarakat Barat untuk menjual teknologi nya kepada manusia sejagat sebagai usaha mengkeristiankan dunia Islam terutama sekali para remaja yang masih mencari-cari identiti diri mereka. Agama yang memurnikan penampilan individu muslim sudah tidak bertahan lagi untuk mengawal keinginan manusia menyertai dunia kekufuran. Amat merumitkan lagi ialah ibubapa para remaja turut sama menjadi pelanggan kepada hidangan dunia tanpa sempadan. Ramai masyarakat mukmin melihat pembangunan sosial yang dibawa oleh dunia tanpa sempadan, bercirikan kemurnian dunia lebih dominan berbanding dengan pembangunan ukhrowi. Maka itu ia menjadi keutamaan manusia dalam pembangunan hidup bahagia yang diserikan dengan kemunculan kecanggihan sains dan teknologi sebagai pemudaracara dalam semua urusan pembangunan. Fenomena tersebut mudah meresap dalam masyarakat manusia terutama sekali mereka yang imannya kepada Allah tidak menentu.

Dunia tanpa sempadan mempunyai mesej yang universal merangkumi ciri-ciri pembangu nan dunia dan ukhrowi serentak. Oleh sebab pembangunan dunia lebih menyerlah kerana dekat dengan amalan manusia yang jelas maka pembangunan ukhrowi yang berupa ghaib dan tidak dapat dilihat dan dirasi kesannya menjadi sempadan sahaja. Ramai ibubapa memilih pembangunan material/fisikal daripada pembangunan spiritual atau kerohanian dalam mengilmukan anak-anak mereka. Akibat dari itu anaka-anak remaja adalah celek computer tetapi buta membaca al-Qur’an sebagai sumber ilmu dunia dan akhirat. Dokumen wahyu atau al-Qur’an tersebut merupakan perlembagaan pembangunan manusia sejagat. Allah turunkan dokumen itu ke dunia untuk memperbetulkan landasan kehidupan manusia yang memerlukan pembangunan dunia dan pembangunan akhirat. Allah S.W.T. mengamanahkan manusia sebagai kahlifah di muka bumi ini, maka itu tanggungjawabnya ialah memakmurkan pembangunan kehidupan dunia dan akhrat sejajar dengan fitrah manusia sebagai hambah Allah. Kehidupan dunia diibaratkan sebagai satu ladang yang memerlukan usaha anda untuk diterokai supaya mendapat peghasilan demi kemanfatan kehidupan dunia. Globalisasi menghalalkan dunia kekufuran jika ia disalahgunakan sehingga mengakibat kan kemiskinan sama ada dari segi ekonomi mahupun ilmu tauhid. Oleh sebab itu wajar mena- nganinya dengan berhati-hati dan mestilah sentiasa berwaspada terhadap akibat buruk dan seterusnya bersedia mengambil langkah pembetulannya.

Dr. Mahathir Muhamad, mantan Perdana Menteri Malaysia banyak menumpukan pemikirannya kepada globalisasi dan perkongsian pintar sebagaimana yang terpancar dalam beberapa ucapan beliau tentang perkara ini. Beliau merupakan penceramah tetap tentang globalisasi dan perkongsian pintar di forum kebangsaan dan juga antarabangsa. Dr. Mahathir menggambarkan keadaan sebenar yang mungkin tentang natijah globalisasi ini jika tafsiran globalisasi yang ada pada hari ini diterima tanpa banyak soal jawab. Seperti agama besar dan ideology yang lain, globalisasi dapat mewujudkan sebuah dunia yang lebih baik lagi. Tetapi beliau memberi amaran bahawa globalisasi juga boleh disalahgunakan mengakibat kan backlash atau tindakan balas yang ganas kepada pembangunan Sosial. Dari segi perkembangan pembangunan sosial dunia tanpa sempadan sentiasa terdedah dengan elemen-elemen yang membawa kekufuran kepada akidah tauhid yang dibawa oleh negara-negara Barat yang tidak seirama dengan akidah Islam. Akibatnya Islam menjadi jenama semata tanpa roh dalam tamadun masyarakat yang membangun.
Kehebatan sains dan teknologi masa kini mendominasikan agenda yang ditayangkan oleh media eletronik seperti televisyen yang menggemparkan masyarakat remaja untuk mencontohi tanpa memikirkan kemanfaatannya kepada pembangunan rohani. Para wanita berpakaian seperti mana sewajarnya sebagai seorang Islam, malang ia kelihatan lebih daripada fesyen kerana membungkus badannya seperti membungkus buah nangka. Ia kelihatan bentuk badanya lebih jelas seolah-olah tanpa penutupnya. Amat anih sekali ialah di bahagian kepala dibungkus juga menjadi kelihatan seperti patung terutama sekali apabila ia membuat persembahan di atas pentas dengan lenggang lengoknya menggerakkan punggung seolah-olah menaikkan syahwat para penonton. Antara fesyen pakaian Barat yang menjadi fesyen masyarakat Islam masa kini ialah yang dikenali sebagai low cutting di bahagian dada. Apakah yang ditayangkan dengan fesyen tersebut? Ini bukanlah pakaian yang dihalal oleh Islam tetapi dihalakan oleh dunia tanpa sempadan.

Apabila manusia membuat sesuatu yang bertentangan dengan kebersihan beragama, ia merasa jijik pada mulanya tetapi apabila sudah terbiasa dengannya, kejijikan itu akan hilang dalam perasaanya kerana didorong oleh rakan lain yang berbuat serupa. Mengambil contoh yang rengan sahaja; semasa Nabi Adam disingkir oleh Allah dari syurga kerana telah mengkufuri arahan Allah supaya jangan mendekati buah terlarang itu, maka Nabi Adam turun ke bumi dan merasa amat seksa kerana mencium bau bumi yang amat menggerunkan perasaannya. Tetapi apa nak buat sudah nasi menjadi bubur terpaksa diharunginya. Tetapi lama kelemahan bau busuk tanah itu menjadi sebati dengan perasaan Nabi Adam dan tidak menjadi masalahnya lagi. Demikanlah gejala-gejala sosial yang bertentangan dengan akidah Islam yang dibawa oleh dunia globalisasi. Masyarakat Islam terutama sekali para pemimpin menghalalkannya atas sebab disandarkan kepada dunia moden. Adakah dunia moden yang difahami itu mempamirkan ciri-ciri tamadun kehidupan masyarakat mukmin? Untuk mendapatkan jawapan yang benar, harus kembali kepada tali Allah iaitu al-Qur’an nul Karim. Dokumen wahyu tersebut diturunkan oleh Allah sebagai lambang kemakmuran hidup manusia. Maka itu tidak ada kekuasan manusia untuk mengubahnya dalam hidup bertamadun di alam dunia.

Apabila kita mengkufuri kuderat kemanusiaan dengan mengetegankan alasan kemodenan dunia maka tungguh sahajalah bala yang diturunkan oleh Allah. Bencana Allah silih berganti di seluruh dunia terutama sekali negara-negara yang mengamalakan kemodenan dan membelakangi kemurnian beragama. Gempa bumi, tsunami, banjir, api, putting beliung yang dasyat yang boleh mencabut dan mengangkat sebuah rumah seperti yang berlaku di negara Amerika Syarikat, kelaparan dan sebagainya adalah antara bencana yang Allah turunkan kepada manusia. Globalisai mementingkan perkembangan politik dalam sinaro pembangunan dunia sejagat. Bagitu juga kerenah-karenah yang mendominasikan politik tanah air. Menghalakan cara atas alasan kemodenan dunia menjadi strategi pemimpin untuk mendapatkan simpati dari rakyat jelata. Akibatnya ialah kemusnahan pembangunan rohani akan diterima oleh rakyat. Kepentingan dunia hanya sebatas umur dan yang paling parah sekali ialah apabila pembangunan yang megkufuri dunia Islam yang diamalkan oleh pemimpin tertentu maka ia akan dipusakai oleh generasi pelapis yang akan menjadi pemimpin negara.

Sabtu, Januari 16, 2010

FILEM DAN WAJAH REMAJA MALAYSIA

REMAJA menjadi aset negara yang paling bernilai. Melalui kumpulan ini (remaja), negara terbentuk berdasarkan acuan yang telah diberi kepada mereka. Jika acuan itu berbentuk pendidikan, maka remaja yang terhasil adalah remaja yang berpendidikan. Jika acuan yang diterima remaja berkisar seputar budaya berhibur tanpa batasan, maka mereka akan terlahir sebagai remaja yang hanya memikirkan hiburan semata.

Remaja melewati batas usia 15-25 tahun merupakan kumpulan yang paling berpengaruh dan penting dalam masyarakat. Usia remaja menjadi sebuah medan pertempuran timbang menimbang sesuatu perkara yang begitu atau begini. Dalam aspek ini, mereka akan menyerap dan menerima apa juga bentuk budaya yang dihadapkan kepada mereka. Tidak hairanlah remaja menjadi golongan sasaran pelbagai pihak dari pelbagai bidang komodifikasi.

Di kala remaja sedang terhimpit dengan arus globalisasi dan mengalami krisis identiti mengenai halal-haram serta perlanggaran nilai salah-benar, maaruf-mungkar, kita sewenangnya menuding kepada pembudayaan yang dibawa oleh Barat. Kononnya, Barat bijak menusuk jarum yang halus ke dalam jiwa anak-anak remaja agar mereka terpesong dari landasan dan seterusnya lupa kepada tanggungjawab membina sahsiah dan jati diri demi meneruskan riwayat kenegaraan. Inilah yang dikatakan “kuman di seberang laut nampak, gajah di hadapan mata tidak kelihatan”. Kita nampak apa yang barat sogokkan kepada remaja kita tetapi kita tak pernah selidik apa yang kita beri kepada remaja kita. Siapa perosak yang sebenarnya?

Remaja mengenal dunia melalui persekitarannya. Apa yang diacu kepada remaja melalui aspek pendidikan, hiburan, sosial, ekonomi dan politik membentuk remaja yang sebegitu. Arus globalisasi yang telah merempuh sempadan komunikasi, autonomi ekonomi, politik dan sosial menjadikan negara kita seperti sudah tiada sempadan atau ‘pagar’ untuk menapis, apatah lagi menghalang apa-apa juga anasir negatif dari pelbagai pihak. Itu diakui dan tidak boleh dielakkan dalam usaha seiring dengan negara-negara membangun yang lain.

Apa yang membimbangkan, masyarakat setempat seolah-olah sudah buta dan tuli daripada melihat dan menilai budaya asing yang menular pantas dalam masyarakat. Mahu tidak mahu, budaya itu sudah pun berkampung dan mendarah dalam tubuh anak-anak remaja. Apa yang boleh dilakukan ialah dengan menilai semula apa yang harus ditanam dalam jiwa remaja dan bukannya melayan apa yang diminta oleh jiwa remaja.

Salah satu arus globalisasi yang popular di kalangan remaja dan masyarakat setempat ialah budaya hiburan yang pelbagai. Hiburan berbentuk visual dan audio yang terhidang begitu banyak dan pelbagai. Melalui gajet-gajet yang dihasilkan oleh teknologi, remaja boleh menikmati hiburan dalam apa jua bentuk melalui apa jua jenis media, sebesar skrin wayang gambar sehingga sekecil telefon bimbit.

Melalui televisyen yang semakin berkembang isi kandungannya, remaja dan masyarakat boleh menikmati apa jua bentuk hiburan seperti nyanyian, konsert, filem, drama, dan sebagainya. Melalui komputer atau komputer riba pula, pelbagai jenis bentuk hiburan boleh di muat turun dan dinikmati tanpa mengira masa. Manakala telefon bimbit yang dahulunya berfungsi sebagai alat perhubungan dan pengerat silaturrahim, kini telah berbagai fungsi. Bukan sahaja untuk berbual tetapi juga menghantar pesanan ringkas (SMS) dan gambar (MMS) dan akhirnya menjadi fungsi yang merosakkan apabila digunakan dengan cara yang salah atau tidak terkawal.

Selain itu, telefon bimbit juga sudah boleh memberi hiburan yang maksima dengan kemudahan radio berfrekuensi, video dan sebagainya. Internet yang menjadi kunci kepada keterbukaan dan keluasan dasar globalisasi telah memainkan peranan yang besar dalam aspek hiburan kepada remaja.

FILEM KITA WAJAH REMAJA KITA

Filem sebagai satu bentuk media eletronik yang mempunyai peranan penting dalam membentuk sosiobudaya malah turut menjadi penyumbang penting dalam pembangunan ekonomi dan politik. Remaja melihat dunia mereka dengan lebih jelas apabila hadirnya filem-filem yang berkisar seputar tema remaja.

Kebanjiran filem-filem bertema remaja amat membimbangkan apabila watak remaja yang dipaparkan tidak seimbang dari aspek fizikal dan mental. Remaja dipaparkan sebagai manusia yang bertenaga (energetik) dan berdaya saing tetapi aspek mental atau rohani pula, remaja yang dipaprkan melalui filem adalah remaja yang lemah dan mudah terpengaruh dengan budaya negatif. Malahan sering juga dipaparkan perwatakan remaja yang tersalah haluan, tidak bijak memilih atau membuat keputusan dan sering bertindak melulu seolah tidak memikirkan langsung masa hadapan.

Jika memang benar itu adalah paparan remaja Malaysia masa kini, filem seharusnya bertindak sebagai penapis atau wadah yang bertanggungjawab membetulkan apa yang silap. Lebih tepat, filem harus betindak sebagai cermin diri yang boleh memberi contoh dan pengajaran kepada masyarakat remaja. Harus diingat, apa-apa sahaja medium yang bergerak dalam masyarakat mempunya tanggungjawab sosial yang besar dalam membawa masyarakatnya ke arah yang lebih bertamadun dan bukannya menjatuhkan martabat atau merosakkan masyarakat.

Persoalan filem dan remaja telah di bentangkan dengan kritis oleh Dr Abu Hassan Hasbullah melalui makalahnya bertajuk “Filem Sebagai Lensa Identiti Budaya – Potret Remaja Dalam Filem-filem Malaysia Dari Perspektif Future Studies”, semasa Kongres Sebudaya Serumpun yang diadakan di Dewan Bahasa dan Pustaka November lepas.

Melalui makalahnya, Dr. Abu Hassan yang merupakan Pensyarah Kanan di Jabatan Pengajian Media Universiti Malaya itu, mengkritik filem-filem yang dihasilkan di Malaysia. Menurut beliau, filem-filem bertema remaja dihasilkan sejak zaman filem Adik Manja (tahun 1980), Ali Setan (1982) dan seterusnya membawa kepada filem Harry Boy (1991), Sembilu (1994) dan sehingga kini seperti Gila-Gila Pengantin Remaja (2004), Cinta Kolesterol, Main-Main Cinta, dan banyak lagi.

Sejak itu, filem-filem Malaysia mengangkat tema remaja (236 filem daripada 860 penerbitan bermula dari 1930 sehingga November 2007), melalui pemaparan remaja sebagai alam yang dipenuhi dengan percintaan, alam riang ria dan gundah gulana, menjadi manusia popular, hebat dan menguasai kekayaan ekonomi, politik dan sosial seperti menjadi penyanyi, pelakon dan usahawan sehingga boleh dikatakan sebagai dunia yang penuh dengan angan-angan dan harapan.

Dr. Abu Hassan memaparkan kajian yang dibuat oleh Pemuafakatan Gerakan Generasi Intelektual Muda Malaysia (MANGGIS), Biro Gerakan Remaja Melayu (BAGRU) dan Persatuan Pencinta Wayang Gambar Melayu (PIWAGAM), tentang filem-filem di Malaysia yang berkaitan dengan remaja.

Hasil kajian itu menunjukkan, 181 daripada 236 buah filem yang berkisar soal keremajaan adalah berbentuk hiburan kosong semata iaitu tiada nilai yang boleh diambil oleh remaja. Selain itu, kandungan potret remaja dalam 236 filem tersebut juga memaparkan kehidupan penuh populariti berkaitan pemujaan artis dan hiburan sebanyak 42%. 21% daripadanya pula memaparkan kebejatan sosial dan selebihnya mengangkat unsur jenayah, gagsterisme dan tidak peduli masyarakat.

Ini menunjukkan filem remaja di Malaysia menghidangkan sesuatu yang tidak sihat, merosak seterusnya menghancurkan jati diri remaja dengan budaya hedonis yang keterlaluan, memuja artis dan menganggap pendidikan bukan tunjang utama dalam menjalani kehidupan. Dunia remaja digambarkan secara tidak bermoral dan kosong apabila jatuh ke tangan pembuat dan penghasil filem.

Menurut Dr.Abu Hassan lagi, melalui filem-filem ini remaja seakan diberi makna sebagai sebuah kumpulan yang kehidupan sehari-harinya adalah dalam lingkungan tunamoral dan tunasosial (kebejatan masalah moral dan sosial), yang seterusnya tidak peduli terhadap kepentingan pendidikan, tanggungjawab kepada masyarakat atau tidak berperanan sebagai sektor yang mempunyai potensi dalam proses pembangunan dan peradaban bangsa.

Jika inilah senario perfileman di Malaysia untuk remaja, filem yang bagaimanakah yang mampu memancarkan senario pemikiran, budaya dan cita-cita remaja? Adakah zaman remaja adalah zaman untuk bersuka ria dan berhibur semata sebelum memasuki fasa kedewasaan? Fenomena filem sebeginikah yang wajar kita hidangkan untuk menjadi bekalan mereka memasuki alam kedewasaan dan alam pekerjaan?

Penelitian dan rombakan isi kandungan filem remaja sangat penting dilaksanakan hari ini dan pada waktu begini memandangkan situasi hari ini memberi kesan kepada remaja yang akan datang terutama untuk remaja yang kita dambakan pada tahun 2020 kelak.

Malahan perlu dilihat kembali Misi Nasional yang menekankan aspek pembangunan modal insan ‘minda kelas pertama’ dan bina upaya untuk melonjak sebagai status negara maju. Melalui Pelan Integriti Nasional pula, negara mendambakan modal insan yang menekankan penguasaan ilmu pengetahuan, modal intelektual termasuk ilmu sains dan teknologi, keusahawanan, pembudayaan sikap progresif, pengamalan nilai etika dan juga menitik beratkan aspek moral yang tinggi.

Filem sebagai suatu medium yang berpengaruh harus lebih bersifat seperti sebuah lembaga pendidikan yang memberi tunjuk ajar atau menjadi cermin kepada remaja untuk membangunkan kebudayaan dan nilai kebangsaan. Filem-filem yang berteraskan nilai materialisme, liberalisme, hedonisme dan jugaa kapitalisme harus dihentikan dan dikaji isi kandungannya. Oleh itu, pembikin filem, mahupun penulis skrip, juga pengeluar bajet yang akhirnya menghasilkan filem harus lebih berbudaya dan berfikir secara baik dalam menghasilkan karya yang sehebat Anakku Sazali (P.Ramlee, 1956), Semerah Padi (P.Ramlee 1956) dan juga filem-filem senagkatan dengannya pada tahun 1950-an.

Potret remaja yang lumpuh dari aspek pemikiran dan tindakan yang terdapat dalam filem-filem di Malaysia tidak menyumbang kepada budaya berfikir mereka yang menontonnya. Hal ini jika tidak dikekang serta-merta akan menambahkan lagi fenomena ‘rempit’, ‘nurin’ dan fenomena-fenomena lain seperti hal-hal yang berkaitan nilai dan etika seorang manusia.

Remaja adalah stuktur masyarakat yang baru membentuk sebuah tiang seri. Tiang seri itu harus kukuh dengan nilai jatidiri yang baik. Jika tiang seri itu rapuh, maka bangunan atau rumah budaya yang ingin dihasilkan akan runtuh menyembah bumi.
Filem dan media eletronik yang lainnya sebagai salah satu wadah utama remaja mengenal diri, harus distrukturkan semula dari aspek isi kandungan, tema, penggunaan bahasa Melayu yang konsisten, adab dan nilai, budaya dan sebagainya. Filem juga harus menjadi ejen penggerak kepada pengukuhan perwatakan, emosi dan budaya remaja yang baik demi membina negara pada masa hadapan.

INTERNET DAN KASIH SAYANGNYA TERHADAP REMAJA

Sememangnya dunia kini semakin canggih dan melintasi sempadan yang dicipta oleh manusia itu sendiri. Masakan tidak, dengan teknologi komunikasi dan maklumat yang dihasilkan, dunia dilihat seakan tidak mempunyai sebarang penghadang bagi membatasi pergerakan dan perlakuannya.

Namun, semakin canggih dunia ini diperlakukan, semakin ramai yang seolah-olah kembali kepada zaman sebelum wujudnya tamadun peradaban. Tidak ramai dikalangan manusia yang berjaya mencapai tamadun ´kemanusiaan´ yang boleh dibanggakan dari segi kerohanian dan kejiwaannya. Kendatipun hidupnya semakin canggih dan kelihatan hebat, namun hakikatnya, jiwanya masih lagi ´kosong´ dengan sifat-sifat dan adab kesantunan yang sepatutnya sejajar dengan ´kecanggihan dan kehebatan´ tersebut.

Malang kerana golongan yang menjadi ´mangsa´ kecanggihan ini adalah golongan pelapis yang diharapkan pada satu hari nanti menjadi peneraju negara tercinta ini. Remaja digambarkan sebagai golongan yang amat rapuh ketahanan fizikal dan mentalnya itu, begitu mudah di tarik dengan ´hidangan´ berbentuk siber ini sehinggakan wujud di dalam hati dan minda mereka bahawa ´kecanggihan´ ini adalah suatu ´hidangan utama´ yang menjadi kemestian di dalam kehidupan seharian mereka.

Kegilaan ini berlaku kerana kebanyakan ibu bapa seakan lupa mengenai satu peraturan penting berkenaan ´hubungan akrab´ komputer dan remaja; mereka (komputer dan remaja tadi) tidak sepatutnya dibiarkan ´bersendirian´. Komputer seharusnnya diletakkan ditempat-tempat yang mudah diselia kerana ibu bapa pasti akan kehilangan ´kuasa´ seliaan mereka ke atas remaja (anak-anak mereka) dan seterusnya hanya mampu menjadi saksi ´keasyikan´ remaja terhadap ´kecanggihan dan kasih sayang´ yang diberikan oleh internet.

´Keakraban´ ini dilihat sebagai suatu ketagihan kepada remaja sehinggakan mereka merasakan bahawa komputer dan internet merupakan sebahagian daripada keperluan asasi yang perlu ada di dalam hidup mereka. Menurut satu kajian yang dilakukan oleh Joshua Benjamin dan Ferraro mengenai internet dan kesannya terhadap remaja, mereka menyatakan bahawa selain daripada fungsinya sebagai ´bank ilmu´ internet juga berupaya menarik pengunjungnya ke dalam situasi dimana mereka tidak lagi mengendahkan keadaan dunia sekeliling.

Kita dapat melihat situasi dimana seorang remaja yang dahulunya memiliki kehidupan sosial yang baik ´ditarik´ menjadi seorang remaja yang paranoid dan obses terhadap internet sehinggakan mereka tidak sabar-sabar untuk menghabiskan jadual persekolahan mereka semata-mata untuk memenuhi ´temu janji di alam maya´ mereka dengan komputer di rumah.

Proses pembelajaran di sekolah akan menjadi tidak berkesan dan bersifat sehala kerana remaja tadi tidak dapat menumpukan perhatian di dalam bilik darjah. Kerja rumah yang diberikan oleh guru juga tidak dapat dibereskan kerana ´keasyikan´ remaja tadi terhadap dunia maya yang dilayari. Kebiasaannya pula, akibat daripada ´keasyikan´ melayari dunia maya, pengisian masa dengan berkualiti diabaikan oleh remaja. Remaja akan melayari internet tanpa menyedari masa mereka terbuang ke arah suatu perkara yang tidak berfaedah kerana lazimnya remaja melayari internet bukannya atas tujuan ilmiah!

Jolokan ´bank of knowledge´ sememangnya bertepatan dengan ´kecanggihan´ internet. Segala macam ´ilmu pengetahuan´ tidak kira baik mahupun sebaliknya mampu ´diajar´ dengan hanya memerlukan satu sentuhan jari. ´Klik´ sahaja mouse anda akan terus ´dibawa´ ke dalam dunia tanpa had sempadan. Menurut satu kajian, remaja lelaki lebih cenderung melawati laman web yang berunsur pornografi berbanding remaja perempuan. Remaja-remaja ini juga selalunya akan memuat turun gambar-gambar porno yang mereka peroleh untuk ditunjukkan kepada rakan-rakan di sekolah.

Selain melayari laman-laman web pornografi dan sebagainya, remaja juga sering menggunakan internet sebagai suatu medium jaringan berkomunikasi dengan dunia luar. Aktiviti ´chatting´ ini dilihat sebagai aktiviti internet yang di monopoli oleh remaja perempuan. Menerusi ´chatting´ ini, remaja akan berinteraksi secara maya dengan ´chatter´ lain diseluruh pelosok dunia. Mereka melihat corak perbualan seperti ini amat menarik walaupun tidak mengenali antara satu sama lain.

Komunikasi bercorak sebegini mampu mengundang pelbagai risiko daripada sekecil-kecil kes seperti samun, penipuan, dan peras ugut sehinggalah kepada risiko yang lebih besar seperti kes rogol dan bunuh.

Kecanggihan dan kehebatan teknologi komunikasi dan maklumat ini sememangnya tidak dapat dinafikan kerana melaluinya jugalah suatu ikatan silaturrahim antara dua hemosfera dunia dapat disatu dan dihubungkan. Kebaikan ini sewajarnya tidak harus disalahgunakan hanya kerana kepentingan dan sifat haloba sesetengah manusia. Remaja sebagai kumpulan sasaran mestilah menggunakan kebijaksanaan mereka dalam menilai baik buruk suatu perkara itu terlebih dahulu sebelum mengadaptasnya di dalam kehidupan mereka.

Remaja boleh menerima ´kasih sayang´ ini tetapi haruslah senantiasa berhati-hati kerana ´kasih sayang´ itu adalah persis kasih seekor ´black widow´; kasih sayang yang diberi adalah juga satu hukuman bunuh!

Jumaat, Januari 15, 2010

NILAI TUDUNG

Bila wanita menjaga auratnya dari pandangan lelaki bukan muhram, bukan sahaja dia menjaga maruah dirinya, malah maruah wanita mukmin keseluruhannya. Harga diri wanita terlalu mahal. Sebab itu syariat menetapkan supaya wanita pakaiannya adalah pakaian yang longgar dengan warna yang tidak menarik, menutup seluruh badannya dari kepala sampai ke kaki.

Kalau dilihat pada nilaian dunia, barang-barang berharga seperti intan dan berlian dibungkus rapi dan disimpan pula di dalam peti besi yang berkunci. Begitu juga wanita, kerana bermaruahlah dia tidak disuruh ditonjolkan tanpa keperluan yang tertantu; dengan batas-batas tertentu. Dia mesti bergelanggang dalam gelanggang yang boleh dan sesuai untuknya sahaja yang telah ditentukan garis-garisnya oleh syariat. Wanita tidak selayaknya mengorbankan maruah dan dirinya semata-mata mengejar pangkat, darjat,nama,harta dan kemewahan dunia.

Menyentuh berkenaan pakaian wanita, alhamdulillah sekarang telah ramai wanita menjaga auratnya, sekurang-kurangnya dengan memakai tudung. Dan di sana sini kita dapat saksikan para wanita kita memakai tudung. Pemakaian tudung penutup aurat sudah melanda dari orang bawah hingga orang atasan, dari peringkat pelajar-pelajar sekolah hinggalah ke pekerja-pekerjadi pejabat-pejabat.

Namun begitu, pelbagai gaya tudung dipakai. Tudung kadangkala tidak lengkap dipakai, pakai tudung tapi masih nampak batang leher, nampak dada, pakai tudung tetapi di masa yang sama pakai kain belah bawah atau berseluar dan sebagainya. Pelbagai warna dan pelbagai gaya tudung dipakai. Pelbagai warna dan pelbagai fesyen tudung direka untuk wanita-wanita Islam kini.

Ada rekaan tudung yang dipakai dengan songkok didalamnya, dihias pula dengan kerongsang (broach) yang menarik. Labuci warna-warni dijahit pula di atasnya.Dan berbagai-bagai gaya lagi yang dipaparkan dalam majalah dan suratkhabar fesyen untuk tudung. Rekaan itu semua bukannya untuk mengelakkan fitnah tetapi menambahkan fitnah ke atas wanita.

Walhal sepatutnya pakaian bagi seorang wanita mukmin itu adalah bukan sahaja menutup auratnya malah sekaligus menutup maruahnya sebagai seorang wanita. Iaitu pakaian dan tudung yang tidak menampakkan bentuk tubuh badan wanita, dan tidak berhias-hias yang mana akan menjadikan daya tarikan kepada lelaki bukan muhramnya. Dan pakaian yang boleh melindungi wanita dari jadi bahan gangguan lelaki yang tidak bertanggungjawab.

Bila wanita bertudung tetapi masih berhias-hias, maka terjadilah pakaian wanita Islam sekarang walaupun bertudung, tetapi semakin membesarkan riak dan bangga dalam diri. Sombong makin bertambah. Jalan mendabik dada. Terasa tudung kitalah yang paling cantik, up-to-date, sofistikated, bergaya, ada kelas. Bertudung tapi masih ingin bergaya.

Kesimpulannya, tudung yang kita pakai tidak membuahkan rasa kehambaan. Kita tidak rasa diri ini hina, masih banyak dosa dengan Tuhan mahupun dengan manusia. Kita tidak terasa bahawa menegakkan syariat dengan bertudung ini hanya satu amalan yang kecil yang mampu kita laksanakan. Kenapa hati mesti berbunga dan berbangga bila boleh pakai tudung?

Ada orang bertudung tetapi lalai atau tidak bersembahyang. Ada orang yang bertudung yang masih cari boy friend. Ada orang bertudung yang masih terlibat dengan pergaulan bebas. Ada orang bertudung yang masih menyentuh tangan-tangan lelaki yang bukan muhramnya. Dan bermacam-macam lagi maksiat yang dibuat oleh orang-orang bertudung termasuk kes-kes besar seperti zina, khalwat dan sebagainya.

Jadi, nilai tudung sudah dicemari oleh orang-orang yang sebegini. Orang Islam lain yang ingin ikut jejak orang-orang bertudung pun tersekat melihat sikap orang-orang yang mencemari hukum Islam. Mereka rasakan bertudung atau menutup aurat sama sahaja dengan tidak bertudung. Lebih baik tidak bertudung. Mereka rasa lebih bebas lagi.

Orang-orang bukan Islam pula tawar hati untuk masuk Islam kerana sikap umat Islam yang tidak menjaga kemuliaan hukum-hakam Islam. Walaupun bertudung, perangai mereka sama sahaja dengan orang-orang bukan Islam. mereka tidak nampak perbezaan agama Islam dengan agama mereka.

Lihatlah betapa besarnya peranan tudung untuk dakwah orang lain. Selama ini kita tidak sedar diri kitalah agen bagi Islam. Kita sebenarnya pendakwah Islam.Dakwah kita bukan seperti pendakwah lain tapi hanya melalui pakaian.

Kalau kita tutup aurat tetapi tidak terus memperbaiki diri lahir dan batin dari masa ke semasa, kitalah punca gagalnya mesej Islam untuk disampaikan. Jangan lihat orang lain. Islam itu bermula dari diri kita sendiri.

Ini tidak bermakna kalau akhlak belum boleh jadi baik tidak boleh pakai tudung. Aurat, wajib ditutup tapi baikilah diri dari masa ke semasa. Tudung di luar tudung di dalam (hati). Buang perangai suka mengumpat, suka berdengki, suka berbangga, ego, riak dan lain-lain penyakit hati.

Kalau sudah mula menutup aurat elak-elaklah diri dari suka bertengkar. Hiasi diri dengan sifat tolak ansur. Sentiasa bermanis muka. Elakkan pergaulan bebas lelaki perempuan. Jangan lagi berjalan ke hulu ke hilir dengan boy friend. Serahkan pada Allah tentang jodoh. Memang Allah sudah tetapkan jodoh masing-masing. Yakinlah pada pengaturan Allah.

Apabila sudah menutup aurat, cuba kita tingkatkan amalan lain. Cuba jangan tinggal sembahyang lagi terutama bila dalam waktu bekerja. Cuba didik diri jadi orang lemah-lembut. Buang sifat kasar dan sifat suka bercakap dengan suara meninggi. Buang sikap suka mengumpat, suka mengkeji dan mengata hal orang lain.
jaga tertib sebagai seorang wanita. Jaga diri danmaruah sebagai wanita Islam.Barulah nampak Islam iniindah dan cantik kerana indah dan cantiknya akhlak yang menghiasi peribadi wanita muslimah.

Barulah orang terpikat untuk amalkan Islam. Baru orangbukan Islam hormat dan mengakui “Islam is really beautiful.” Semuanya bila individu Islam itu sudah cantik peribadinya. Oleh itu wahai wanita-wanita Islam sekelian, anda mesti mengorak langkah sekarang sebagai agen pengembang agama melalui pakaian.

Khamis, September 17, 2009

MUHASABAH DI PAGI RAYA...

Sesungguhnya hariraya yang kita sambut di dunia ini adalah merupakan suatu peringatan terhadap hariraya yang bakal kita hadapi di akhirat nanti. Perhatikaanlah pada pagi raya... Kita akan dapat lihat sebahagian dari mereka yang pergi ke masjid untuk menunaikan solat sunat aidilfitri ada yang berjalan kaki. Sebahagian lagi ada yang menunggang basikal, motosikal, motokar bahkan ada yang naik motokar yang kelas tinggi spt mercedez benz dll. Ada juga yang berpakaian baru, indah dan sempurna namun tak kurang juga yang yang berpakaian lama dan tidak kemas. Ada yang tertawa riang tapi ada juga yang sedih dan menangis. MAKA INGATLAH perjalanan di hari akhirat sewaktu kita dibangkitkan di padang mahsyar kelak... seterusnya meniti titian sirat.. Ketika itu adakah kita akan bergembira atau berdukacita? adakah kita tergolong dari kalangan mereka yang berbahagia atau sengsara. Bermuhasabahlah kita di pagi raya...

Isnin, September 14, 2009

AURAT DARI PERSPEKTIF FIZIK

Dalam satu perbincangan, seorang siswi menceritakan masalah yang dihadapi berhubung dengan cara pemakaian. Masalah bermula apabila berhadapan dengan persepsi keluarga dan rakan-rakan setelah berubah dari wanita yang berpakaian "liberal" kepada wanita yang menutup aurat sepenuhnya seperti yang disarankan oleh Islam.
Pandangan serong terhadap pemakaian tudung labuh dan jubah menyebabkan siswi tersebut berasa tersisih bukan sahaja terhadap pandangan masyarakat umum, tetapi pandangan siswi-siswi yang bergiat dalam program berunsurkan dakwah. P
enerimaan terhadap perubahan berlaku agak sukar akibat sikap double-standard dan kronism yang diamalkan. Disebabkan mereka telah mendapat tarbiyah sekian lama dan menganggap diri adalah terbaik, agak payah untuk menerima orang yang baru mengenal erti tarbiyah yang sebenar.
Apatah lagi berhadapan dengan ibu yang tidak memahami sehinggakan si ibu menyuruh siswi tersebut kembali kepada pakaian lama.

Penyelesaian

Bercakap tentang perubahan, ia bukanlah satu perkara yang mudah semudah mengalihkan sebatang pen dari satu meja ke meja yang lain. Apatah lagi berubah dari segi pemakaian yang melibatkan persepsi masyarakat sekeliling terhadap personaliti baru yang ingin dibentuk. Adalah penting adanya pemahaman terhadap matlamat perubahan dan pengorbanan yang tinggi agar terus istiqamah dengan perubahan.

Apa yang dilakukan oleh siswi tersebut adalah hijrah kepada kebaikan dan memerlukan ketahanan mental dan mujahadah yang tinggi. Dalam satu perubahan, sokongan dari segi spiritual, emosi dan mental diperlukan bukan sahaja dengan berharap kepada tuhan, tetapi juga dari masyarakat sekeliling khususnya mereka yang faham tentang Islam. Meskipun siswi tersebut baru mengenal erti tarbiyah dan mula bergiat dalam program berunsurkan dakwah, rakan-rakan dalam organisasi dakwah haruslah faham dan tidak memandang diri sebagai individu yang bertaraf tinggi sehingga tidak layak berdamping dengan mereka yang baru menerima hidayah.

Di sini, pentingnya pemahaman tentang konsep inverse response (respon songsang ~ rujuk Pemikiran Sistemik) dalam kehidupan seharian. Setiap sesuatu yang bersifat drastik memerlukan daya yang tinggi untuk diterima dan konsep bersabar terhadap time delay (masa lengah yang diperlukan sebelum satu sistem berfungsi) diperlukan. Sesuatu perubahan memerlukan visi yang jelas berdasarkan ilmu wahyu agar kekuatan diperoleh walaupun keadaan sekitar sukar menerima.

Bagaikan susu yang sebelumnya bercampur dengan najis, kuman, urea dan darah di dalam sistem badan seekor lembu akhirnya keluar sebagai susu yang suci yang mendatangkan kebaikan kepada peminumnya. Dapat disimpulkan bahawa bagaimana sukarnya susu itu keluar dari badan seekor lembu melalui proses perahan untuk bebas dari unsur-unsur negatif, begitulah sukarnya sesuatu perubahan untuk dilaksanakan. Persekitaran memerlukan masa untuk menerima sesuatu kelainan.

Adalah penting pemahaman tentang aurat kerana ia melibatkan penjagaan penglihatan yang berkaitan secara langsung dengan hati dan fikiran yang dipengaruhi oleh nafsu dan syaitan. Aurat yang dimaksudkan bukan sahaja terhadap kaum wanita, tetapi juga kepada kaum lelaki di mana sesetengahnya yang kurang sensitif menganggap aurat lelaki tidak berapa penting sehingga memakai seluar yang menampakkan lutut ketika bersukan. Bagi seorang wanita, aurat adalah perkara yang sangat besar dan skop aurat adalah lebih luas pada tubuh mereka berbanding lelaki. Manakala dalam institusi kekeluargaan pula, ibu bapa memainkan peranan penting terhadap pentarbiyahan setiap anak. Bahkan, mereka juga perlu ditarbiyah dan diberi peringatan agar tidak alpa akan arus dunia semasa yang membawa kepada kebatilan.


Haba Pendam Tentu dan Konsep Aurat

Dalam Fizik, konsep ketahanan mental, emosi dan spiritual ditekankan dalam bab haba pendam tentu dan berhubungkait dengan penjagaan aurat. Jika dikaji tentang formula yang digunakan:
J = mc x tetha

J ialah haba pendam tentu: Kuantiti haba yang boleh diserap oleh suatu objek yang mempunyai jisim tertentu dalam suatu kuantiti masa.

m ialah jisim objek yang menerima perubahan suhu.

c ialah keupayaan haba tentu: Keupayaan suatu objek yang mempunyai jisim tertentu menerima suatu kuantiti suhu dalam suatu kuantiti masa.

tetha ialah perubahan suhu.

Eksperimen 1: Haba Pendam Tentu (Fizik Tingkatan 4- BAB 2.3)

Abstrak/Pengenalan

Dalam kajian ini, "eksperimen" dilakukan ke atas 3 jenis wanita: wanita A- wanita bertudung labuh, berjubah dan menjaga lengan daripada terdedah, wanita B-wanita memakai pakaian biasa tetapi masih menutup aurat dan wanita C- wanita yang lebih selesa memaparkan rambut yang lurus setelah melalui teknik rebonding, menunjukkan keputihan dan kehalusan kulit lengan, mendedahkan kerampingan bentuk badan dan berhias laksana model-model muka hadapan majalah hiburan.

Tujuan

Mengkaji tahap ketahanan spiritual, mental dan emosi wanita terhadap tekanan yang diberi berdasarkan cara pemakaian.

Hipotesis

Semakin baik cara pemakaian yang diamalkan mengikut tatacara yang disyorkan dalam Islam, semakin tinggi tahap ketahanan mental, emosi dan spiritual atas tekanan yang diberi. Begitu juga sebaliknya.

Inferens

Wanita A mempunyai tahap ketahanan yang tinggi, wanita B mempunyai tahap ketahanan yang sederhana dan wanita C mempunyai tahap ketahanan yang lemah.

Pembolehubah manipulasi

c atau keupayaan suatu objek yang mempunyai jisim tertentu menerima suatu kuantiti suhu dalam suatu kuantiti masa mempunyai hubungan dengan ketahanan seseorang terhadap tekanan yang dikenakan. Bercakap tentang konsep aurat, ia mempunyai kaitan dengan suhu. Ramai yang membuka aurat atas alasan panas dan lebih suka bebas dari suatu kongkongan. Seorang pensyarah wanita di UIA dari New Zealand (bukan Islam) mempersoalkan istilah baju kurung. Adakah istilah baju kurung tercipta kerana sifatnya "mengurung" wanita di Malaysia? Sehinggakan ramai wanita sekitar KL dan Selangor lebih suka memakai jeans dan t-shirt?

Pembolehubah malar

m atau jisim objek yang menerima perubahan suhu. Anggap jisim, bentuk badan, bangsa, agama, dan ciri-ciri fizikal ketiga-tiga jenis wanita adalah sama.

tetha atau perubahan suhu. Ia adalah tekanan yang diberi secara automatik oleh Pencipta alam di mana wanita berhadapan dengan perubahan biologi seperti haid (datang bulan), nifas (keadaan yang berlaku semasa bersalin), menopause (berlaku pengurangan hormon estrogen) dan tekanan persekitaran (kerja, pelajaran dan lain-lain).

Pembolehubah bergerakbalas

J atau kuantiti haba yang boleh diserap oleh suatu objek yang mempunyai jisim tertentu dalam suatu kuantiti masa. Ia berkaitan dengan setinggi mana tahap ketahanan spiritual, emosi dan mental ketiga-tiga jenis wanita terhadap daya tekanan yang diberi

Kaedah

1) Melalui pemerhatian kritikal terhadap perubahan personaliti ketiga-tiga jenis wanita dalam suatu jangka masa.

2) Bertanya secara berhikmah tentang perspektif ketiga-tiga wanita terhadap cara pemakaian.

3) Eksperimen diulang keatas wanita-wanita lain yang mempunyai ciri yang sama.

4) Eksperimen juga dilakukan keatas 2 jenis lelaki: Lelaki A- Lelaki yang menutup aurat dengan baik dan Lelaki B- Lelaki yang suka mendedahkan pusat sewaktu berlengging dan memaparkan lutut serta paha sewaktu bersukan atau berjalan-jalan.

Pemerhatian

1) Wanita A kelihatan humble, tenang, happy, ceria, lembut, sopan, pendiam, bercakap ketika perlu, berhati-hati dengan perhubungan dan berkemampuan mengawal perkataan yang dikeluarkan dari mulut.

2) Wanita B juga kelihatan tenang, ceria, happy tetapi kadangkala kelihatan risau dan bimbang seperti ada sesuatu yang tak kena. Ada masanya terlepas juga kata-kata yang kurang baik ketika marah. Tapi kembali normal setelah beberapa ketika. Penulis yang berjurusan senibina pernah menegur seorang studiomate wanita yang menggunakan spray dengan cara yang salah ketika menyembur model yang dibuat sehingga menyebabkan cat yang terhasil rosak. Lalu dalam keadaan marah, penulis dikatakan penyibuk walaupun niat penulis ingin menegur kesilapan yang dibuat. Penulis terus berlalu kerana tahu tetha sedang dikenakan terhadap studiomate tersebut. Selepas kejadian tersebut, keadaan kembali normal.

3) Wanita C kelihatan kelam-kabut, mempunyai stail tersendiri, kurang menjaga perkataan yang dilafazkan, overexcited, mudah melenting, agak sombong, materialistik dan sosial.

4) Lelaki A kelihatan normal, tetapi lelaki B agak stylo, mudah marah, ego yang terlampau tinggi, sukar menerima nasihat, memandang rendah atas kemampuan orang lain dan lebih agresif.

Kesimpulan

Dari eksperimen yang dijalankan, wanita dan lelaki yang mempunyai nilai J yang tinggi adalah mereka yang menjaga cara pemakaian dengan baik mengikut syariat Islam dan sensitif terhadap aurat. Seperti dalam formula yang diberi:

J = mc x tetha. Oleh itu, hipotesis diterima.

Mengkaji Fizik melalui perspektif Islam

Dalam usaha penyampaian Islam kepada individu yang faham tentang Islam, individu yang kurang faham tentang Islam dan individu yang tidak faham tentang Islam, pendekatan melalui ilmu duniawi berdasarkan kaedah saintifik dan empirik adalah salah satu cara yang sesuai kerana tak semua daripada mereka akan menerima jika menyampaikan melalui ilmu Tauhid. Masalah berlaku di Malaysia di mana persepsi masyarakat berubah iaitu belajar adalah untuk bekerja, bukan belajar untuk mencari ilmu.


Adalah menghampakan situasi yang sama berlaku pada mereka yang mengambil jurusan agama dan mereka yang menghafal kalam-kalam ALLAH. Jika perspektif ini berterusan, mereka tidak akan mampu untuk mengislamisasi ilmu yang dipelajari, melakukan integrasi antara ilmu duniawi dan ilmu Islam, menyampaikan ilmu pada peringkat antarabangsa agar mesej Islam sampai ke serata tempat seterusnya mencapai kecemerlangan menyeluruh.

FORUM SEMPENA SEMINAR KEPIMPINAN RASULULLAH SAW ANJURAN ABIM & KBS PAHANG DI KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA, KUANTAN (13.9.2009)

Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT, FORUM ini telah dapat disempurnakan dengan begitu baik sekali oleh 3 orang panelis iaitu Ust. Azhar Jaafar (saya), Sdra. Jufitri Joha - Ketua Biro Tugas-Tugas Khas (Hubungan Antarabangsa) ABIM dan Sdra. Abu Qosim - Naib Presiden PKPIM. Turut hadir ialah Sdra. Hisham-YDP ABIM Pahang, Sdra. Osman dari JBS dan Sdra. Azman dari KKTM serta 150 orang pelajar dari beberapa IPTA/IPTS di sekitar Kuantan. Forum bertemakan "Kepimpinan Rasulullah SAW" dan dipengerusikan oleh Sdra. Hasnorrazi - Timbalan YDP ABIM Pahang.
Merenung peranan belia di zaman Rasulullah SAW, tidak dapat dinafikan bahawa belia menjadi tonggak utama perjuangan. Dalam sejarah perkembangan Islam, golongan muda seperti Saidina Ali Karamallah Wajhah, Saidina Osman Ibni Affan, Abdul Rahman bin Auf, Ibni Zubair, Ibni Abbas dan ramai lagi para sahabat yang menjadi pelopor kepada suatu kebangkitan dan menjadi penggerak kepada arus perdana perubahan masyarakat. Mereka selaku sahabat Rasulullah SAW sentiasa berjuang dan berjihad dalam menegakkan ajaran Allah di muka bumi ini. Satu gambaran menarik yang mungkin dapat sama-sama dikongsi ialah kisah seorang sahabat yang bernama ‘Umair. Sewaktu perang Badar, ‘Umair telah ikut berperang bersama-sama abangnya Sa’ad walaupun pada waktu itu umurnya masih muda remaja. Ketika itu juga, ‘Umair baru mencapai usia baligh. Tatkala Rasulullah memerintahkan tentera Muslimin berkumpul dan bersiap sebelum berangkat perang, 'Umair bersembunyi-sembunyi, bimbang kalau-kalau dia tidak dibenarkan oleh Rasulullah untuk ikutserta berperang, kerana usianya yang masih muda.
Tetapi Rasulullah tetap dapat melihatnya. Pada mulanya, baginda tidak membenarkan ‘Umair ikut. 'Umair menangis, sehingga Rasulullah membenarkan 'Umair ikut berperang. Akhirnya, 'Umair gugur sebagai syahid di medan Badar.
Sejarah juga pernah menyaksikan ketangkasan Usamah bin Ziad yang ketika itu berusia 18 tahun memimpin satu bala tentera untuk menyerang kerajaan Rom. Begitu juga dengan kehebatan Muhammad al-Fateh membuka Kota Istanbul (Konstantinopal) ketika usia beliau baru menjangkau 21 tahun.
Persoalannya ialah apakah kaedah yang telah diterapikan oleh Rasulullah SAW untuk memanfaatkan tenaga belia pada zamannya?
PERTAMA:Rasulullah SAW mendekati para pemuda dengan lemah-lembut menyebabkan golongan ini merasa teruja dengan cara tersebut, sebab itulah kita melihat bahawa 'assabiqun al-awwalun' itu terdiri dari golongan muda dan mereka yang banyak memberi penentangan itu ialah golongan tua (abu Lahab, abu Jahal dll).
KEDUA:Rasulullah menekankan cara hidup Islam dalam setiap aspek kehidupan (mulai bangun pagi sampai tidur semula pada malam harinya).
KETIGA:Menyeru supaya berkahwin.
KEEMPAT:Memberi kepercayaan dengan melantik ketua peperangan dari kalangan pemuda.
KELIMA:Meminta pandangan dari golongan ini terhadap satu-satu perkara serta menerimanya dan melaksanakannya, contohnya peristiwa menggali parit (perang Khandak) merupakan pandangan dari seorang pemuda yang bernama Salman al-Farisi.
Namun begitu cabaran bagi golongan belia pada hari bukan lagi berperang menggunakan pedang seperti dahulu... Menurut ABDULLAH NASIH ULWAN dalam bukunya “Pemuda Islam Dalam Menghadapi Cabaran” terdapat beberapa cabaran dan tentangan yang mesti dihadapi oleh para belia masa kini dengan berhikmah dan berhemah, di antaranya ialah:
PERTAMA:Syaitan dan Hawa Nafsu
KEDUA:Aliran pemikiran yang salah (Sekularisme, Hedonisme, Pluralisme, Islam Liberal dll)
KETIGA:Keruntuhan Akhlak dan Moral (GEJALA SOSIAL)
KEEMPAT:Putus asa dan menolak untuk bekerja untuk Islam
Sesungguhnya barat setiap hari mengatur strategi dan mencari jalan untuk melemahkan dan memusnahkan akidah Islam golongan belia (3S Song, Sex & Social) Justeru, bagaimanakah belia Islam boleh bertindak bagi memastikan akidah mereka terus kekal di landasan Islam yang sejati?
PERTAMA:BERUSAHA MENAMBAH ILMU-Hadir kelas fardhu ain, kuliah maghrib, kuliah subuh, usrah, ceramah
KEDUA:MENJADIKAN MASJID SBG RUMAH KEDUA-Bukan sahaja utk solat berjamaah tapi aktiviti2 lain
KETIGA:CARI KAWAN YANG BERPERSONALITI HEBAT -Berilmu, berakhlak mulia, hormat ibubapa & guru
KEEMPAT : MENGISI MASA LAPANG DENGAN AKTIVITI YANG BERFAEDAH Riadah, Membaca, mendengar hiburan yang bermanfaat
KELIMA : MEMILIH RANCANGAN TV YANG NAK DITONTON
KEENAM : MENYARING SUMBER BACAAN YG BERFAEDAH

Kisah-kisah lain seperti cerita beberapa anak muda dalam surah al-Kahfi ialah pengiktirafan yang dinyatakan secara jelas oleh Allah kerana mereka beriman dan mempertahankan sifat takwa walaupun berdepan pemerintah zalim. Firman Allah yang bermaksud: “Sesungguhnya mereka ialah pemuda beriman kepada Tuhan mereka (Allah) dan Kami tambah kepada mereka petunjuk.” (Surah al-Kahfi: 13) Allah juga memasukkan belia dan remaja yang menghabiskan masa mengabdikan diri kepada Allah dalam kegiatan hidupnya sebagai manusia yang dimasukkan ke dalam golongan mendapat perlindungan lembayung payung Allah di Padang Mahsyar kelak. Perkara ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW bermaksud: “Tujuh golongan manusia yang akan dilindungi oleh Allah pada hari yang tidak ada perlindungan selain perlindungan-Nya, pemuda yang hidup dalam keadaan mengabdikan diri kepada Allah.” (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim)
Pemuda memiliki beberapa kelebihan berbanding orang tua untuk menunaikan tanggungjawab agama sama ada melaksanakan perintah atau menjauhkan larangan antaranya mempunyai banyak masa lapang, belum sibuk dengan kerja lain, mempunyai tenaga dan kekuatan fizikal, mempunyai kecerdasan akal fikiran, mempunyai daya ingatan yang kuat, jarang ditimpa penyakit dan mudah mendapat pertolongan serta memberi bantuan kepada orang lain. Pada ketika mempunyai kelebihan dan keistimewaan inilah pemuda perlu merebut peluang menunaikan tanggungjawab dengan sebaiknya. Sabda Rasulullah SAW bermaksud: “Rebut lima perkara sebelum lima perkara: muda sebelum tua, lapang sebelum sibuk, sihat sebelum sakit, kaya sebelum miskin dan hidup sebelum mati.” Pemuda pada awal Islam menjadi tonggak dakwah dan ejen pembangunan dalam membina kekuatan. Nama seperti Mus’ab Umair, Usamah Zaid, Ali Abi Talib, dan Bilal Rabah, membuktikan kepada generasi berikutnya bahawa remaja tonggak kekuatan ummah pada zaman Rasulullah SAW dan sahabat. Rasulullah SAW berpesan supaya ummah memberikan perhatian kepada mendidik dan menjaga belia dalam sabda Baginda bermaksud: “Aku berpesan kepada kamu supaya memberi perhatian kepada pemuda, sesungguhnya hati mereka lembut. Allah mengutuskan aku membawa agama hanif lalu pemuda menyokong aku sedangkan orang tua menentang aku.”
Justeru, dalam beramal, pemuda dianjurkan sentiasa mengambil peluang melaksanakan ibadat tanpa perlu bertangguh kerana usaha meningkatkan takwa dalam hidup bukan bermusim. Firman Allah bermaksud: “Dan dirikan oleh kamu sembahyang dan tunaikan zakat, dan apa juga yang kamu dulukan daripada kebajikan untuk diri kamu, tentu kamu akan mendapat balasan pahalanya di sisi Allah.” (Surah al-Baqarah: 110).
Sabda Rasulullah SAW bermaksud: “Tidak berganjak langkah kaki seseorang hamba pada hari pembalasan kelak sehingga mereka ditanya empat soalan iaitu umurnya ke mana diperuntukkan, usia muda ke mana dihabiskan, hartanya daripada diperoleh dan ke mana dibelanjakan dan ilmunya apakah diamalkannya.” (Hadis riwayat at-Tirmizi)
Mudah-mudahan seminar atau program-program seumpama ini akan dapat diperbanyakkan lagi bagi membentuk satu komuniti belia yang mantap dalam memperjuang dan menegakkan islam di mukabumi. AMIN.